ФОНДОВА БІРЖА
"УНІВЕРСАЛЬНА"
STOCK EXCHANGE
"UNIVERSAL"
головна - тарифи

Перелік основних послуг та тарифи на них

Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа "Універсальна" та тарифи на них

1

Допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі:

1.1. Внесення ЦП до біржового реєстру за першим рівнем лістингу

-          для емітентів

одноразово, на один рік

грн.

1000

1.2.  Внесення ЦП до біржового реєстру за другим рівнем лістингу

-          для емітентів

одноразово, на один рік

грн.

500

1.3. Внесення ЦП до біржового списку за категорією позалістингових

- для емітентів та членів біржі, які діють за дорученням емітента

одноразово, на один рік

грн.

400

- для членів біржі

одноразово

грн.

150

2

Реєстрація біржових контрактів на ринку заявок в ЕТС

(біржовий збір з кожної сторони)

одноразово, за кожний контракт

до 200 тис. грн.

50 грн.

від 200 тис. грн.

0,03% від суми контракту, але не більше 500 грн.

3

Організація торгів на ринку розміщення (біржовий збір з ініціатора розміщення)

Одноразово, за результатами розміщення

визначається договором

з ініціатором розміщення,

але не менше 3000 грн.

4

Організація торгів на ринку одностороннього аукціону (біржовий збір з ініціатора аукціону)

Одноразово, за результатами аукціону

визначається договором

 з ініціатором аукціону

5

Організація спеціалізованого аукціону відповідно до статті 27 правил біржі (сплачується замовником аукціону)

Одноразово, при укладанні договору

визначається договором

 з замовником аукціону,

але не менше 3 000 грн.

6

Реєстрація біржових контрактів,  на ринку спеціалізованих аукціонів  (біржовий збір з покупця)

одноразово, за кожний контракт

до 200 тис. грн.

100 грн.

від 200 тис. грн.

0,06% від суми контракту

7

Реєстрація біржових контрактів,  на ринку спеціалізованих аукціонів, замовником яких є державна виконавча служба  (біржовий збір з покупця)

одноразово, за кожний контракт

Розмір біржового збору визначається Порядком реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженим рішенням НКЦПФР від 25.12.2012 №1853

8

Реєстрація біржових контрактів  на ринку приватизації  (біржовий збір з покупця)

одноразово, за кожний контракт

Розмір біржового збору визначається Положенням про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженим ФДМУ, НКЦПФР, АМКУ

9

Збір за видачу реєстраційного свідоцтва члена біржі

одноразово

грн.

1

10

Збір за акредитацію уповноваженого представника члена біржі

за кожного представника

грн.

1

11

Реєстраційний внесок за допуск до участі в торгах «з голосу» на ринку приватизації (з учасника торгів, що не є членом біржі)

одноразово

грн.

17

12

Разова перепустка відвідувача (спостерігача) на торги «з голосу»

(біржовий збір з однієї особи)

одноразово

грн.

51

13

Надання інформації про цінні папери емітента

одноразово

грн.

договірна

14

Усна консультація з питань фондового ринку

за одну годину

грн.

200

15

Використання технічних засобів біржі

за договором

грн.

договірна

      Перелік послуг ПрАТ "ФБ "УНІВЕРСАЛЬНА" та тарифи на них, затверджуються Біржовою Радою та оприлюднюються на офіційному сайті не пізніше трьох робочих днів до дати введення їх в дію.

© 2018. ПрАТ "ФБ "УНІВЕРСАЛЬНА". Усі права захищені.
Ліцензія НКЦПФР Професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Рішенням № 1185 від 13.10.2009.