ФОНДОВА БІРЖА
"УНІВЕРСАЛЬНА"
STOCK EXCHANGE
"UNIVERSAL"
головна - оприлюднення інформації

Інформація за виконаними договорами торговців цінними паперами*

ЄДРПОУ емітента:
Найменування емітента:
за період: -
Місце здійснення договору:
                                                     

ЄДРПОУ Назва емітента Вид, Тип, Категорія, ISIN та ЄДРІСІ Номінальна вартість Вартість ЦП за виконаним договором Кількість ЦП реалізованих, за виконаним Договором Вартість виконаного договору Місце здійснення договору Дата укладання договору Дата виконання договору

* Відповідальність за повноту та достовірність інформації, оприлюдненої в цьому розділі сайту несуть торговці цінними паперами, які звітують згідно ст.11 Правил біржі

© 2018. ПрАТ "ФБ "УНІВЕРСАЛЬНА". Усі права захищені.
Ліцензія НКЦПФР Професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Рішенням № 1185 від 13.10.2009.