ФОНДОВА БІРЖА
"УНІВЕРСАЛЬНА"
STOCK EXCHANGE
"UNIVERSAL"
головна - корпоративна інформація

Архів попередніх редакцій статута та внутрішніх положень (Втратили силу)

© 2018. ПрАТ "ФБ "УНІВЕРСАЛЬНА". Усі права захищені.
Ліцензія НКЦПФР Професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Рішенням № 1185 від 13.10.2009.