ФОНДОВА БІРЖА
"УНІВЕРСАЛЬНА"
STOCK EXCHANGE
"UNIVERSAL"
головна - біржова діяльність (Ринок спеціалізованих аукціонів)

Вторинний ринок — Ринок розміщенняРинок односторонніх аукціонівРинок РЕПОРинок приватизації — Ринок спеціалізованих аукціонів

Оголошення — Бюлетень торгів — Підсумки торгів — Характеристики ринку

Інформація про проведення спеціалізованого аукціону

  На спеціалізованих аукціонах здійснюється реалізацій цінних паперів та інших фінансових інструментів які підлягають примусовій реалізації, або продаж яких згідно з чинним законодавством України може здійснюватися на публічних торгах (далі- спеціалізований аукціон) з використанням аукціонного механізму ціноутворення, а саме:
 • реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення за рішенням суду;
 • реалізація цінних паперів, що перебувають у податковій заставі;
 • реалізація безхазяйних цінних паперів;
 • реалізація цінних паперів в рамках проведення процедури банкрутства;
 • реалізація заставлених цінних паперів.

Об`єктом реалізації можуть бути цінні папери, перелік яких встановлюєтся Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», та внесені до біржового списку у відповідності до ст.13 правил біржі. Цінні папери, випуск яких здійснено в документарній формі, повинні бути знерухомлені в депозитарії.

Реалізація цінних паперів та інших фінансових інструментів, що пропонуються до продажу здійснюється на підставі Договору на проведення спеціалізованого аукціону, що укладається між біржєю та Замовником проведення такого аукціону.

  Замовником проведення спеціалізованого аукціону може бути:
 • орган державної виконавчої служби в особі уповноваженого представника;
 • орган державної податкової адміністрації або інший державний орган в особі уповноваженого представника, що має відповідні повноваження на реалізацію цінних паперів на публічних торгах, що передбачають аукціонний механізм ціноутворення;
 • ліквідатор, що має відповідні повноваження на реалізацію цінних паперів в рамках проведення процедури банкрутства;
 • фізична особа або юридична особа у разі якщо вони є власниками цінних паперів та інших фінансових інструментів, що можуть бути продані на публічних торгах з використанням аукціонного механізму ціноутворення;
 • фінансові установи (банки) у разі реалізації цінних паперів та інших фінансових інструментів з метою задоволення вимог кредиторів.

Повний порядок реалізації цінних паперів на спеціалізованому аукціоні визначений статтею 27 правил біржі.

Шаблон заявки для участі в торгах

Шаблон договору про спеціалізований аукціон

Вартість організації спеціалізованого аукціону з продажу цінних паперів, на які згідно з чинним законодавством звернене стягнення (сплачується замовником аукціону) одноразово, при укладанні договору в розмірі не менше 3 000,00 грн

Банківські реквізити для резервування грошових коштів для участі у біржових торгах: п/р 2650 905 0000 769 в ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299

© 2018. ПрАТ "ФБ "УНІВЕРСАЛЬНА". Усі права захищені.
Ліцензія НКЦПФР Професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Рішенням № 1185 від 13.10.2009.