ФОНДОВА БІРЖА
"УНІВЕРСАЛЬНА"
STOCK EXCHANGE
"UNIVERSAL"
головна - біржова діяльність (Ринок РЕПО)

Вторинний ринок — Ринок розміщенняРинок односторонніх аукціонів — Ринок РЕПО — Ринок приватизації — Ринок спеціалізованих аукціонів

Бюлетень торгів — Підсумки торгів — Характеристики ринку

Ринок репо

Операція РЕПО – операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов`язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО.

Технології торгів РЕПО на біржі:

Торги цінними паперами на умовах зворотного викупу (РЕПО) здійснюються на біржі за технологією одностороннього аукціону:
 • у формі торгів «з голосу» ;
 • з використанням ЕТС біржі.
 • Предмет торгів:

  Предметом операцій РЕПО можуть бути цінні папери, які перебувають в біржовому списку. Облігації можуть бути предметом операції РЕПО, якщо строк їх погашення не настає протягом строку здійснення операції РЕПО. Особливості здійснення операцій РЕПО з державними цінними паперами визначаються законодавством.

   Учасники торгів:

   Учасниками торгів на ринку РЕПО можуть бути виключно члени біржі.

   Повний порядок реалізації цінних паперів на ринку РЕПО визначений статтею 25 правил біржі.

   Шаблон заявки на ринку РЕПО

© 2018. ПрАТ "ФБ "УНІВЕРСАЛЬНА". Усі права захищені.
Ліцензія НКЦПФР Професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Рішенням № 1185 від 13.10.2009.